පලමු පෝස්ට් එක


අද මට හිතුනා බ්ලොග් එකක් හදන්න.


ඉතින් අයාලේ යන එක නවත්තලා


වැඩේට අත ගැහුවා....මේකේ හොද නරක ඔයාලා

බලලා කියන්නකෝ අයාලේ ගියාට වැඩි වයසක් නැනේ තවම වැරදි තිබුනොත් කියන්න ඕකේ මන් එවා හදා ගන්නම්......

0 ඔබගේ අදහස් දක්වන්න: